top of page

Mobiele Zorg-verlening

Mobiele Pediatrische Zorg op Locatie

Mobiele Zorg-verlening

We hebben een mobiele pediatrische raadpleging opgezet die wekelijks verschillende dorpen aandoet.

De consultaties vinden plaats in ruimtes die door de dorpsgemeenschap ter beschikking worden gesteld.


Zowel preventieve als curatieve medische zorg worden aangeboden, waarbij het benadrukken van bewustwording en ziektepreventie van essentieel belang is. Ondanks deze inspanningen blijft acute medische zorg een noodzaak.


Gratis consultaties voor kinderen worden aangeboden, inclusief indien nodig staalafname voor laboratoriumonderzoek. Wij coördineren en bekostigen het transport van de stalen en de uitvoering van de analyses.


Indien mogelijk worden ook andere technische onderzoeken uitgevoerd. Medicijnen worden kosteloos verstrekt.


Daarnaast bieden we logistieke en financiële ondersteuning wanneer een patiënt wordt doorverwezen voor gespecialiseerd advies, ziekenhuisopname of een chirurgische ingreep.

Verder organiseren we educatieve sessies over hygiëne, voeding en gezondheidszorg voor moeders en gezondheidswerkers.

Galerij

bottom of page