top of page

Agro-ecologische Bijenteelt

Project ter promotie van de agro-ecologische bijenteelt ter bescherming van het hoge stroomgebied van de Río Artibonito in de Dominicaans-Haïtiaanse grensstreek.

Agro-ecologische Bijenteelt

De uitdaging

De boeren in het hoge stroomgebied van de Río Artibonito worden steeds vaker geconfronteerd met slechte oogsten. De belangrijkste teelt is de bonenteelt, die gebaseerd is op het model van de zwerflandbouw. Hierbij worden grote stukken terrein kaalgekapt en afgebrand. Bovendien wordt gebruik gemaakt van herbiciden om op deze grote oppervlakten terrein het onkruid te lijf te gaan. Men beschikt immers niet over landbouwmachines en het enige alternatief dat men dan heeft, is door handenarbeid - met de machete en de schoffel - de grond te bewerken.

Deze landbouwpraktijken hebben geleid tot een ernstige erosie van de bodem, vervuiling van het water, en een sterke vermindering van de insectenpopulatie. De dorpelingen zelf leven in extreme armoede.


Ecologische bijenteelt als oplossing

Op zoek naar alternatieven en oplossingen, hebben we besloten dat bijenteelt een eerste stap is. Door middel van ecologische bijenteelt willen we het inkomen van de gezinnen verhogen, de bodem herstellen en natuurbehoud en -herstel bevorderen. Het is niet de bedoeling dat alle boeren imkers worden en van de honingteelt leven. Wel streven we er naar dat het model van ecologische bijenteelt, met alle elementen die het omvat, uiteindelijk bijdraagt aan het lokale ecosysteem en leidt tot betere leefomstandigheden voor de dorpsgemeenschap.


Resultaten

De ecologische bijenteelt heeft al positieve gevolgen gehad voor de dorpsgemeenschap. De boeren hebben meer inkomen, de bodem is minder erosiegevoelig, het water is schoner, en er zijn opnieuw meer insecten. De dorpelingen leven gezonder en gelukkiger. Guali is vastbesloten om de ecologische bijenteelt verder te ontwikkelen. Wij hopen ook dat de bijenteelt een voorbeeld kan zijn voor andere dorpen in de regio. Guali gelooft dat de we een bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere toekomst voor de mensen en de natuur in het hoge stroomgebied van de Río Artibonito.


Help mee!

Wil je ons helpen om de ecologische bijenteelt verder te ontwikkelen? Je kunt ons steunen door te doneren via onze website of door een imkercursus te volgen. Samen kunnen we een verschil maken!


Dit project werd mogelijk gemaakt mede dankzij de steun van de Provincie Vlaams Brabant en de AFAS Foundation.Galerij

bottom of page