Update oktober 2019

De twee vrouwelijke artsen van onze mobiele equipe zijn intussen goed ingewerkt in de bergdorpen van de Dominicaans-Haïtiaanse grensstreek. De samenwerking met de andere teamleden is erg aangenaam. We merken dat ze enthousiast zijn, dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de kinderen. Ze coördineren het werk van het Fonds Victor met veel precisie. Ze beogen ook een goede samenwerking met de nabijgelegen gezondheidsposten (de clinica's die bemand worden door artsen van de overheid) en de ziekenhuizen. In Carice (Haïti) blijft Dr. Toussaint wekelijks trouw de ondervoede kinderen verzorgen.

 Guali kiest er ook bewust voor om ecologisch en structureel zijn steentje bij te dragen. Een verbetering van de socio-economische toestand draagt bij tot het algemeen welzijn en een goede gezondheid van de kinderen die we zien op de raadpleging.
We heten daarom Joël welkom als nieuw lid van Guali in de Dominicaanse Republiek. Hij deed veel ervaring op in de landbouwschool van Rio Limpio en is aangesteld als locale coördinator van Guali voor het bijenproject en de herbebossing. We werken intensief samen met locale dorpsleden ('promotors') die het bijenproject een draagvlak geven in de Dominicaanse vereniging 'Asojoca'. Dat zorgt voor de duurzaamheid en het afstemmen van ons werk op de werkelijke noden in de grensregio.
 

 

In deze recente jaarverslagen kan u genieten van het meest recente nieuws op het terrein. Prachtig om het enthousiasme van Guali te voelen!

NIEUWS!