top of page
Guali_Dominicaanse-Republiek_Sfeerbeelden_Water-halen_foto-Sonja-Sipala_2016 B.jpg

CRISIS HAÏTI

(update 20 oktober 2021)

De huidige economische en politieke crisis in Haïti beheerst alles in het land. De overheid krijgt geen controle over de situatie. Dit leidt onder andere tot ontvoeringen. Op 17 oktober 2021 getuigde onze voorzitter Dr. Lien Meyns voor de VRT - camera.

Click hier

 

Ze formuleerde een antwoord op de volgende vragen:

- De huidige ontvoering van de missionarissen is maar de tip van de ijsberg. Hoe erg is het gesteld?

- Sinds de dood van de president is het machtsvacuüm compleet. Hoe zie je dat in het gewone leven?

- Wat is er nodig om uit deze impasse te geraken?

HULPVERLENING AARDBEVING HAÏTI

(update 22 augustus 2021)

Zoals jullie reeds vernamen, werd Haïti opnieuw getroffen door een zware aardbeving in het zuiden van het land.

Een dubbele natuurramp: eerst beefde de aarde en terwijl men de slachtoffers vanonder het puin haalde, raasde de storm Grace over het eiland waardoor de reddingswerken moeizaam verliepen.

En alsof dat nog niet genoeg was, bleef de enige weg om humanitaire hulp aan te voeren, geblokkeerd door gewapende bendes.

Met de Guali werkploeg hebben we ons hier afgevraagd hoe we hulp konden bieden. Ter plaatse gaan is -gezien de omstandigheden- niet mogelijk. We hebben daarom een lading hulpgoederen aangekocht bestaande uit voedsel en medicamenten. We legden contact met het Centro Montalvo van de jezuïten in Dajabón, met wie we ook in het verleden samenwerkten. Via hen kunnen de hulpgoederen nu via de humanitaire corridor die werd aangelegd, ter plaatse worden gebracht.

Sinds de moord op president Moïse heerst in Haïti opnieuw een politieke en humanitaire crisis. En nu nog deze natuurramp er ook bij…

Ons hart gaat uit naar alle directe slachtoffers van de aardbeving in Les Cayes en Jeremie, en ook naar allen die de aardbeving in 2010 meemaakten en nu weer in angst leven om wat nog komen kan.

We hopen dat we ook op uw solidariteit kunnen rekenen met het Haïtiaanse volk en zijn graag bereid er mee voor te zorgen dat de hulp direct bij de slachtoffers ter plaatse terecht komt.

Een bewogen groet,

Dr. Lien Meyns

 

Guali vzw - BE76 0016 5938 8595 • BIC: GEBABEBB 

(zonder fiscaal attest)

S.O.L.vzw - BE11 7350 1646 6948 • BIC: KREDBEBB

(met fiscaal attest)

Mededeling: 487 Guali – noodhulp Haïti

LOCALE EQUIPE IN DE DOMINICAANS - HAÏTIAANSE GRENSSTREEK

De twee vrouwelijke artsen van onze mobiele equipe zijn intussen goed ingewerkt in de bergdorpen van de Dominicaans-Haïtiaanse grensstreek. De samenwerking met de andere teamleden is erg aangenaam. We merken dat ze enthousiast zijn, dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de kinderen. Ze coördineren het werk van het Fonds Victor met veel precisie. Ze beogen ook een goede samenwerking met de nabijgelegen gezondheidsposten (de clinica's die bemand worden door artsen van de overheid) en de ziekenhuizen. In Carice (Haïti) blijft Dr. Toussaint wekelijks trouw de ondervoede kinderen verzorgen.

 Guali kiest er ook bewust voor om ecologisch en structureel zijn steentje bij te dragen. Een verbetering van de socio-economische toestand draagt bij tot het algemeen welzijn en een goede gezondheid van de kinderen die we zien op de raadpleging.
We heten daarom Joël welkom als nieuw lid van Guali in de Dominicaanse Republiek. Hij deed veel ervaring op in de landbouwschool van Rio Limpio en is aangesteld als locale coördinator van Guali voor het bijenproject en de herbebossing. We werken intensief samen met locale dorpsleden ('promotors') die het bijenproject een draagvlak geven in de Dominicaanse vereniging 'Asojoca'. Dat zorgt voor de duurzaamheid en het afstemmen van ons werk op de werkelijke noden in de grensregio.
 

 

In deze recente jaarverslagen kan u genieten van het meest recente nieuws op het terrein. Prachtig om het enthousiasme van Guali te voelen!

NIEUWS!

bottom of page