top of page

PROJECT

GEZONDE MENSEN IN GEZONDE HUIZEN

Gezonde mensen in gezonde huizen

 

Guali ontving dankbaar een subsidie van de provincie Vlaams Brabant voor het project ‘Gezonde mensen in gezonde huizen’.

 

   In de Dominicaans-Haïtiaanse grensstreek, meer bepaald in de provincie Elias Piña, leven families in extreme vormen van armoede in moeilijk toegankelijke bergdorpen. De huizen waarin ze wonen zijn primitief. Ze zijn gebouwd uit hout, hebben een zinken dak en de vloer bestaat uit aangestampte aarde. Het stof van deze aarden vloeren, het ongedierte dat er in leeft en het vocht dat bij momenten optreedt, leidt tot problemen voor de gezondheid. Dat brengt ziekten met zich mee, vooral bij de kinderen.

   Met het project ‘Gezonde mensen in gezonde huizen’ wilde Guali structureel verandering brengen aan de levensomstandigheden van die families. Het doel van het project bestond erin gepolierde cementen vloeren in de huizen aan te leggen. Op die manier werd een noodzakelijke bijdrage geleverd worden aan de gezondheid van de families in deze huizen.

   De provincie Vlaams Brabant kende een subsidie van 18 575,30 Euro toe ter ondersteuning van dit project. Onze dankbaarheid gaat uit naar de provincie Vlaams Brabant voor deze genereuze steun. De kost  van de materialen en het transport hiervan, bedraagt voor een gepolierde cementen vloer ongeveer 200 euro per huis of 5 euro per m².

   Concreet gingen de werken in het voorjaar van 2016 van start. Het lokale team van Guali en de dorpelingen hebben, aangemoedigd door een enthousiaste ploeg van Belgische vrijwilligers, het project uitgevoerd. Gezien geen elektriciteit voorhanden is in de dorpen, is dit een werk van intense handenarbeid geweest. Het werk diende bovendien goed gecoördineerd te worden. Niet alleen dienden de nodige materialen ter plaatse beschikbaar te zijn, maar ook heldere communicatie met de dorpsbewoners was nodig om duidelijk en doelmatig te werk te gaan. 

 

 

 

Inleefreis gezonde mensen in gezonde huizen voorjaar 2016

   In februari 2016 vertrekken we met een tiental enthousiaste vrijwilligers om het project “gezonde mensen in gezonde huizen” mee te ondersteunen. 

   Het is traditie geworden binnen Guali dat er jaarlijks een groepje Belgische vrijwilligers naar de Dominikaans-Haitiaanse grensstreek afreist om daar ter plaatse met het Guali team mee de handen uit de mouwen te steken. Een ideale manier om kennis te maken met het reilen en zeilen van vzw Guali op het terrein zelf en een steentje bij te dragen aan het  werk dat Guali daar doet. Dit is een kans die je als vrijwilliger krijgt om in contact te komen met een andere cultuur en zijn manier van (over)leven.  Een flinke stap naar bewust worden van de grote verschillen in deze wereld.

   We verblijven een 3-tal weken in het afgelegen bergdorp Rincon om, samen met het Gualiteam en de mensen van het dorp, zelf een cementen vloer te plaatsen in een 30-tal huizen. De nodige materialen zand, cement, houwelen, schoppen…. worden door Guali naar het afgelegen dorp getransporteerd zodat er die weken hartig gewerkt kan worden aan het leggen van de vloeren. Dit wordt een aanzet om later dit jaar het gehele project van een 100-tal huizen af te werken. Het plan is ook om een aantal jonge mannen uit het dorp op te leiden bij dit werk zodat het project tot een goed einde kan gebracht worden.

We koken, eten, slapen, werken, wassen, zingen….delen wel en wee…  3 weken samen met elkaar en de dorpelingen in primitieve leefomstandigheden.

 

bottom of page