top of page

DOELGROEP

   In de Dominicaanse Republiek leven de gezinnen met wie Guali werkt in dorpsgemeenschappen Río Limpio, Billiguín, La Sierrecita (oa Rincón), Cruz de Cabrera en Rancho Pedro. Deze dorpen bevinden zich in de provincies Elias Piña en Dajabón.

   In Haïti werken we in het N.O.Departement, met name de stad Ouanaminthe en de bergdorpen Carice en Bois-de-Laurence.

   Wat deze Dominicaanse en Haïtiaanse gezinnen gemeenschappelijk hebben, is dat ze onvoldoende toegang hebben tot gezondheidszorgen. Dit betekent dat de kinderen van deze gezinnen een hoog risico lopen om ernstig ziek te worden of te sterven ten gevolge van aandoeningen die, onder andere omstandigheden, vrij goed behandelbaar zouden zijn.

 

   De kwetsbaarheid van deze kinderen hangt ook samen met het tekort aan voeding dat zij krijgen en een reeks onaangepaste gewoonten betreffende hygiëne en verzorging. Deze gewoonten zijn echter diep geworteld in de cultuur en hangen nauw samen met de armoede en marginaliteit waarin deze gezinnen leven.

bottom of page