top of page
De bijen en bloemen.JPG
logovlaamsbrabant.jpg


Mede dankzij de steun van de Provincie Vlaams Brabant en de AFAS Foundation

De laatste jaren worden de boeren in het hoge stroomgebied van de Río Artibonito steeds vaker geconfronteerd met slechte oogsten. Guali deelt de bezorgdheid van de dorpelingen hierover. De belangrijkste teelt is de bonenteelt. De teelt hiervan is gebaseerd op het model van de zwerflandbouw waarbij grote stukken terrein worden kaalgekapt en afgebrand. Bovendien wordt gebruik gemaakt van herbiciden om op deze grote oppervlakten terrein het onkruid te lijf te gaan. Men beschikt immers niet over landbouwmachines en het enige alternatief dat men dan heeft, is door handenarbeid -
met de machete en de schoffel- de grond te bewerken. Dit heeft geleid tot een ernstige erosie van de bodem, tot vervuiling van het water, en een sterke vermindering van de insectenpopulatie. De dorpelingen zelf leven in extreme armoede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar alternatieven en oplossingen, hebben we besloten dat de bijenteelt een eerste stap is. Met de ecologische bijenteelt willen we het inkomen van de gezinnen verhogen, de bodem herstellen en natuurbehoud en -herstel bevorderen. Het is niet de bedoeling dat alle boeren imkers worden en van de honingteelt leven. We streven er wel naar dat het model van ecologische bijenteelt, met alle elementen die het omvat, uiteindelijk bijdraagt aan het lokale ecosysteem en leidt tot betere leefomstandigheden voor de dorpsgemeenschap.

Meer bomen, meer water, meer bloemen, meer bijen, meer honing, minder honger. Meer over dit project op YouTube !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afas_edited.jpg
Klaar om bomen te gaan planten op het la
Imkers aan het werk.jpg
Zaailingen in boomkwekerij.jpeg
Honing oogsten.jpeg

PROJECT TER PROMOTIE AGRO-ECOLOGISCHE BIJENTEELT

Ter bescherming van het hogestroomgebied van de Río Artibonito

in de Dominicaans-Haïtiaanse grensstreek.

bottom of page