top of page

Algemene doelstellingen

Ondersteuning basisschooltjes

 

We houden een paar basisschooltjes in stand in de Dominicaanse Republiek:  dat van het afgelegen Los Guandules en het Haïtiaans schooltje in Río Limpio. Het loon van de leerkracht en het schoolontbijt worden door ons gefinancierd.

Voedselzekerheid

 

 

Voedselzekerheid voor weeskinderen, verwaarloosde kinderen en/of kinderen in risicosituaties in Ouanaminthe en Carice.  

Dit project wordt gerealiseerd door Guali en maakt deel uit van het Programma voor de Heropbouw van Haïti dat wordt uitgevoerd onder de koepel van 11.11.11 en met steun van de Belgische overheid. Met dit project willen we de beschikbaarheid van voedingsmiddelen verbeteren alsook de gezondheids- en voedingstoestand van 400 kinderen van 0 tot 16 jaar. We proberen daarbij tevens de productie- en organisatiecapaciteiten te versterken van 3 weeshuizen, 4 voedingscentra en 40 arme gezinnen in het Noord-oostelijk departement van Haïti. De strategie die daarbij gebruikt wordt is het houden van melkkoeien en de productie van groenten in familiegroentetuinen.

 • We verbeteren de gezondheidstoestand van 400 kinderen door de opvolging van hun groei, ontwikkeling en algemene gezondheidstoestand en het houden van pediatrische consultaties met het aanbieden van aanvullend labarotoriumonderzoek en medische behandeling zo nodig.

 • We verhogen het gezinsinkomen van 40 gezinnen door een vormingsprogramma voor de teelt van 40 gedoneerde melkkoeien die worden gehouden in samenwerking met de directie van 3 weeshuizen en 4 nutritionele centra.

 • We verbeteren de beschikbaarheid van kwaliteitsvolle voedingsmiddelen voor 100 kinderen verblijvend in 3 weeshuizen in Wanament door het vormingsprogramma voor de teelt van melkkoeien en het kweken van groenten in familiegroentetuinen.

 • We dragen bij aan de verbetering van het lokale melkkoeienras door de introductie van goede stieren (met hoge productiecapaciteit en aangepast aan de omgeving) en door artificiële inseminatie.

 

Dit project liep gedurende drie jaren en ging van start in maart 2011. De totale kost bedroeg 142.800 euro waarvan 80% werd gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in het kader van het Programma voor de Heropbouw van Haïti. De resterende 20% werd gedragen door Guali en komen voort uit de schenkingen die wij ontvingen voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti in januari 2010.

Andere projecten

Mobiele pediatrische raadpleging

Er is een mobiele raadpleging opgezet die wekelijks de dorpen bezoekt.

De consultaties vinden plaats in ruimtes die door de dorpsgemeenschap ter beschikking worden gesteld.

 

Zowel preventieve als curatieve geneeskundige zorgen worden aangeboden. Bewustmaking en voorkomen van ziektes is belangrijk. Acute medische zorg blijft echter een nood.

Er worden gratis raadpleging gehouden voor de kinderen. Zo nodig gebeurt er staalafname voor laboratoriumonderzoek. Het transport van de stalen en de uitvoering van de analyses wordt door ons georganiseerd en bekostigd.

Andere technische onderzoeken in de mate van het mogelijke. Geneesmiddelen worden gratis verschaft.

We bieden logistieke en financiële ondersteuning bij verwijzing van het patiëntje voor specialistisch advies, hospitalisatie of heelkundige ingreep.

Verder worden lessenreeksen georganiseerd rond hygiëne, voeding en gezondheidszorg voor moeders en gezondheidswerkers.

Humanitaire noodhulp

 

 

We bieden noodhulp voor humanitaire rampen en de gevolgen ervan in Haïti en doen het mogelijke voor ondervoede kinderen.

 • Aardbeving in Haïti in januari 2010

 • Cholera-epidemie in Haïti en de Dominicaanse Republiek 2010-2011 en 2016

 • Voedselhulp aan weeshuizen en nutritionele centra in Ouanaminthe (Haïti)

 • Voedingssupplementen voor de ondervoede kinderen  in de provincie Elias Piña (Dominicaanse Republiek)

Bouw van infrastructuren ter bevordering van een gezonde leefruimte

 

 

In overleg met donateurs van grote fondsen kunnen we soms grote projecten aan :

 • Aanleg van betonnen vloeren in huizen met steun van de provincie Vlaams Brabant
  Guali ontvangt een subsidie van de provincie Vlaams Brabant voor het project ‘Gezonde mensen in gezonde huizen’. In de Dominicaans-Haïtiaanse grensstreek, meer bepaald in de provincie Elias Piña, leven families in extreme vormen van armoede in moeilijk toegankelijke bergdorpen. De huizen waarin ze wonen zijn primitief. 

 • Watervoorziening in Cruz de Cabrera (Dom.Rep.) De aanvoer van water, de heraanleg en uitbreiding van het leidingennetwerk in dit bergdorp, verbeterde fundamenteel de levenskwaliteit voor het hele dorp. 

 • Bouw woonruimte weeshuis “Eben-Ezer” in Ouanaminthe (Haïti) Eén van de weeshuizen, opgenomen in ons project voor voedselzekerheid onder de koepel van 11.11.11., wordt uit hun huurhuis gezet en vindt geen onderkomen. Guali neemt het initiatief voor een bouwproject.

bottom of page