Skip to navigation
Guali is actief in projecten die een structurele verandering beogen en biedt humanitaire noodhulp bij rampen of noodsituaties in gezinnen.
image description image description

WAT DOEN WE?

Binnen de werking van Guali zijn verschillende deelgebieden te onderscheiden:

1. Mobiele pediatrische raadpleging

Er is een mobiele raadpleging opgezet die wekelijks de dorpen bezoekt. De consultaties vinden plaats in ruimtes die door de dorpsgemeenschap ter beschikking worden gesteld. Zowel preventieve als curatieve geneeskundige zorgen worden aangeboden. Bewustmaking en voorkomen van ziektes is belangrijk. Acute medische zorg blijft echter een nood. Er worden gratis raadpleging gehouden voor de kinderen. Zo nodig gebeurt er staalafname voor laboratoriumonderzoek. Het transport van de stalen en de uitvoering van de analyses wordt door ons georganiseerd en bekostigd. Andere technische onderzoeken in de mate van het mogelijke. Geneesmiddelen worden gratis verschaft.

We bieden logistieke en financiële ondersteuning bij verwijzing van het patiëntje voor specialistisch advies, hospitalisatie of heelkundige ingreep.

Verder worden lessenreeksen georganiseerd rond hygiëne, voeding en gezondheidszorg voor moeders en gezondheidswerkers.

2. Humanitaire noodhulp

We waren en zijn actief voor de ramp en de gevolgen in Haïti en doen het mogelijke voor ondervoede kinderen.

3. Bouw van infrastructuren ter bevordering van een gezonde leefruimte

In overleg met donateurs van grote fondsen kunnen we soms grote projecten aan :

  • Aanleg van betonnen vloeren in huizen met steun van de provincie Vlaams Brabant
    Guali ontvangt een subsidie van de provincie Vlaams Brabant voor het project ‘Gezonde mensen in gezonde huizen’. In de Dominicaans-Haïtiaanse grensstreek, meer bepaald in de provincie Elias Piña, leven families in extreme vormen van armoede in moeilijk toegankelijke bergdorpen. De huizen waarin ze wonen zijn primitief. Download onze informatiefolder om meer te lezen over dit project dat wordt gesteund door de provincie Vlaams Brabant
  • Watervoorziening in Cruz de Cabrera (Dom.Rep.) De aanvoer van water, de heraanleg en uitbreiding van het leidingennetwerk in dit bergdorp, verbeterde fundamenteel de levenskwaliteit voor het hele dorp. Klik hier voor een uitgebreid verslag van de werken en een fotoreportage.
  • Bouw woonruimte weeshuis “Eben-Ezer” in Ouanaminthe (Haïti) Eén van de weeshuizen, opgenomen in ons project voor voedselzekerheid onder de koepel van 11.11.11., wordt uit hun huurhuis gezet en vindt geen onderkomen. Guali neemt het initiatief voor een bouwproject (cfr links naar fotoreportage’s onderaan deze pagina).

4. Voedselzekerheid

Voedselzekerheid voor weeskinderen, verwaarloosde kinderen en/of kinderen in risicosituaties in Ouanaminthe en Carice.  

Dit project wordt gerealiseerd door Guali en maakt deel uit van het Programma voor de Heropbouw van Haïti dat wordt uitgevoerd onder de koepel van 11.11.11 en met steun van de Belgische overheid. Met dit project willen we de beschikbaarheid van voedingsmiddelen verbeteren alsook de gezondheids- en voedingstoestand van 400 kinderen van 0 tot 16 jaar. We proberen daarbij tevens de productie- en organisatiecapaciteiten te versterken van 3 weeshuizen, 4 voedingscentra en 40 arme gezinnen in het Noord-oostelijk departement van Haïti. De strategie die daarbij gebruikt wordt is het houden van melkkoeien en de productie van groenten in familiegroentetuinen.

  • We verbeteren de gezondheidstoestand van 400 kinderen door de opvolging van hun groei, ontwikkeling en algemene gezondheidstoestand en het houden van pediatrische consultaties met het aanbieden van aanvullend labarotoriumonderzoek en medische behandeling zo nodig.
  • We verhogen het gezinsinkomen van 40 gezinnen door een vormingsprogramma voor de teelt van 40 gedoneerde melkkoeien die worden gehouden in samenwerking met de directie van 3 weeshuizen en 4 nutritionele centra.
  • We verbeteren de beschikbaarheid van kwaliteitsvolle voedingsmiddelen voor 100 kinderen verblijvend in 3 weeshuizen in Wanament door het vormingsprogramma voor de teelt van melkkoeien en het kweken van groenten in familiegroentetuinen.
  • We dragen bij aan de verbetering van het lokale melkkoeienras door de introductie van goede stieren (met hoge productiecapaciteit en aangepast aan de omgeving) en door artificiële inseminatie.

Dit project loopt gedurende drie jaren en ging van start in maart 2011. De totale kost bedraagt 142.800 euro waarvan 80% wordt gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in het kader van het Programma voor de Heropbouw van Haïti. De resterende 20% draagt Guali bij en komen voort uit de schenkingen die wij ontvingen voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti in januari 2010.

5. Ondersteuning basisschooltjes

We houden een paar basisschooltjes in stand in de Dominikaanse Republiek:  dat van het afgelegen Los Guandules en het Haïtiaans schooltje in Río Limpio. Loon leerkracht en schoolontbijt worden door ons gefinancierd.

Back to top