Skip to navigation
Een bruggenhoofd aan elke kant van de oceaan.
image description image description

 

Teamleden in de Dominicaanse Republiek en Haïti

Dr. Cezar en Lien Meyns

Lien Meyns
Algemeen coördinator Guali
Kinderarts

 

Roberto Luciano Saint Hilaire en Alberto De Leon Mateo

Alberto De León Mateo (rechts)
Lokale coördinator Guali Dominicaanse Republiek en Haïti
Socio-cultureel werker

 

Joselito

Joselito Eddy Toribio Contreras
Gezondheidsmedewerker, logistiek medewerker en chauffeur

 

Alicia Mercedes Arias Vargas

Alicia Mercedes Arias Vargas
Boekhouding en secretariaat

 

Roberto Luciano Saint Hilaire en Alberto De Leon Mateo

Roberto Luciano Saint-Hilaire (links)
Lokale coördinator Guali Dominicaanse Republiek en Haïti
Landbouwingenieur, specialisatie veeteelt

 

Dr. Cezar en Lien Meyns

Dr Cezar
Arts Dominicaanse Republiek

 

Dr. Toussaint

Dr Toussaint
Arts Haïti

 

Dr. Yasmine

Dr Yasmine
Tandarts Dominicaanse Republiek

 

Pamela

Pamela
Verpleegkundige

 

Guerrero

Guerrero
Chauffeur en logistiek medewerker

 

Vrijwilligers in België

Na een viertal jaar werking als feitelijke vereniging of zo nodig in het juridisch verband met de vzw Solidariteit om Leven te Lommel werd dit jaar besloten tot oprichting van een eigen vzw-structuur.

De stichtende leden vormen de kerngroep van 6 vrijwilligers die gezamenlijk de bestuurlijke taken verdelen. Zij zorgen in België voor communicatie, sensibilisering, fondsenwerving, logistieke en administratieve ondersteuning. Zij komen regelmatig samen om de werking mee uit te bouwen en te coördineren. Een steungroep van een 20-tal vrijwilligers heeft zich geëngageerd voor medewerking via opnemen van kleine deeltaken op de vernoemde gebieden.

* Kerngroep (bestuursleden VZW Guali in België)

Lien Meyns
Alberto De León
Mia Vansintjan
Jan Meyns
Karlien Missinne
Joost Fabri
Floris De Knijf

* Steungroep van twintigtal vrijwilligers

Back to top