Skip to navigation
We werken met arme gezinnen in verafgelegen en moeilijk bereikbare dorpen van de grensstreek Dominicaanse Republiek en Haïti ,ook met kinderen in weeshuizen en nutritionele centra in Haïti. Zij wonen in eenvoudige huizen, meestal zonder water- noch elektriciteitsvoorziening en leven van de kleinschalige landbouw.
image description image description

DOELGROEP

Kindersterfte België - Dominicaanse Republiek - HaïtiIn de Dominicaanse Republiek leven de gezinnen met wie Guali werkt in dorpsgemeenschappen Río Limpio, Billiguín, La Sierrecita (oa Rincón), Cruz de Cabrera en Rancho Pedro. Deze dorpen bevinden zich in de provincies Elias Piña en Dajabón.

In Haïti werken we in het N.O.Departement, met name de stad Ouanaminthe en de bergdorpen Carice en Bois-de-Laurence.

Wat deze Dominicaanse en Haïtiaanse gezinnen gemeenschappelijk hebben, is dat ze onvoldoende toegang hebben tot gezondheidszorgen. Dit betekent dat de kinderen van deze gezinnen een hoog risico lopen om ernstig ziek te worden of te sterven ten gevolge van aandoeningen die, onder andere omstandigheden, vrij goed behandelbaar zouden zijn. De kwetsbaarheid van deze kinderen hangt ook samen met het tekort aan voeding dat zij krijgen en een reeks onaangepaste gewoonten betreffende hygiëne en verzorging. Deze gewoonten zijn echter diep geworteld in de cultuur en hangen nauw samen met de armoede en marginaliteit waarin deze gezinnen leven.

Back to top